HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht, binnen 30 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen ingaand vanaf de dag dat u of een derde partij (niet de vervoerder) de artikelen in ontvangst nemen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u onze firma

Alpenclassics e.K.
An der Gärtnerei 12
DE - 59555 Lippstadt

E-Mail : service@alpenclassics.nl

 

Middels een eenduidige verklaring (per post of e-mail) aan te geven dat u wilt herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde
model-formulier
, echter bent u hier niet verplicht toe.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht volstaat het voor u wanneer de berichtgeving voor het einde van de herroepingstermijn is verzonden.

 

GEVOLGEN VAN HERROEPEN

Wanneer u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die gemaakt zijn wanneer u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan onze standaard zending) retour binnen maximaal 14 dagen, ingaand vanaf het moment dat u aangeeft te willen herroepen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u het gebruikt bij het plaatsen van uw bestelling, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Hierbij kunnen wij wachten met terugbetalen tot het moment dat wij de retourzending hebben ontvangen.

 

U dient de artikelen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons hebt geïnformeerd te willen herroepen, aan ons te retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen retour zend voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De kosten van de retourzending zijn voor u rekening.

 

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de artikelen, indien de vermindering van de waarde is te wijten aan het onzorgvuldig omgaan of gebruik van de artikelen anders dan nodig om te bepalen of u de artikelen wilt behouden.

 

MODEL-FORMULIER HERROEPEN

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u gebruikt maken van dit formulier door deze in te vullen en aan ons te retourneren)

 

Aan:

Firma Alpenclassics e.K., An der Gärtnerei 12, D-59555 Lippstadt, E-Mail: service@alpenclassics.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

 

Handtekening van consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: