Privacybeleid

We waarderen uw belangstelling in onze webwinkel. De bescherming van uw persoonlijke data en privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom geven we u hierbij gedetailleerde informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Algemene informatie

De volgende samenvatting geeft een duidelijk overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie, wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle soorten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons gegevensbeschermingsbeleid dat hieronder uiteengezet wordt.

 

Gegevensverzameling via onze website

Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina geopend wordt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op. Dit documenteert uw bezoek en bevat details zoals de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid gegevens die is overgedragen en de serviceprovider die de aanvraag heeft gedaan.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om te zorgen voor een probleemloze werking van onze site en om ons aanbod te verbeteren. Het op deze wijze waarborgen van ons belang is volledig in volledig in overeenstemming met artikel 6, lid 1 van de AVG en stelt ons in staat om de geschiktheid van ons aanbod te optimaliseren.

Hosting-diensten geleverd door Profihost AG

Profihost AG, Expo Plaza 1, 30539 Hannover, levert namens ons diensten noodzakelijk voor het hosten en weergeven van onze website. Deze regeling dient om onze legitieme belangen te beschermen en is essentieel om ervoor te zorgen dat ons aanbod accuraat wordt weergegeven. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze website, of door het invullen van formulieren zoals hieronder nader toegelicht, worden verwerkt op de servers van Profihost AG. Er vindt geen verwerking plaats op andere servers of van gegevens die we hier niet benoemen.

Profihost AG is gevestigd in Duitsland en valt daarmee binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door ons. Onze contactgegevens vindt u op onze website

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Allereerst verzamelen we gegevens die u rechtstreeks met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier, wanneer u zaken met ons doet

Andere gegevens worden automatisch verzameld via onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld uw internetbrowser, besturingssysteem en het tijdstip van een paginatoegangsverzoek). Het verzamelen van dergelijke gegevens vindt routinematig plaats zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat onze websitebepaling foutloos blijft. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om van ons informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Voor dit doel kunt u te allen tijde contact opnemen met ons of voor het stellen van vragen over gegevensbescherming, via de genoemde contactgegevens. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Een lijst met onze functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://autoriteitpersoons gegevens.nl/nl.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw surfgedrag statistisch gemonitord. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is anoniem en kan niet tot u als individu herleid worden. Met behulp van bepaalde hulpmiddelen kunt u bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat deze plaatsvindt. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende gegevensbeschermingsbeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensanalyse en ons gegevensbeschermingsbeleid zal u informeren over de methoden die u kunt gebruiken

 

Verplichte informatie

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw gegevens die door ons verwerkt worden – bijvoorbeeld op basis van uw toestemming daarvoor of het uitvoeren van een overeenkomt tussen u en ons – te ontvangen of te laten overdragen aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Wij geven uitvoering aan een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke, in zoverre dat technisch realiseerbaar is.

SSL- of TLS-codering

Onze website gebruikt om veiligheidsredenen SSL- of TLS-beveiliging om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen. Vertrouwelijke inhoud zoals bestellingen die u bij ons plaatst. U kunt een beveiligde verbinding herkennen door in de adresregel van de browser "https: //" te zien in plaats van "http: //". Ook herkent u een beveiligde verbinding aan het icoontje met een slotje voor het adres van de website. SSL- of TLS-codering zorgt ervoor dat gegevens die u ons stuurt, niet door derden kunnen worden onderschept.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als wij bij het aangaan van een financiële transactie uw betalingsgegevens verzoeken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor machtiging voor automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via onze verschillende betaalmethoden (vooruitbetaling, PayPal, Visa/MasterCard/American Express, en iDEAL) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding aangeboden. U kunt een beveiligde verbinding herkennen door in de adresregel van de browser "https: //" te zien in plaats van "http: //". Ook herkent u een beveiligde verbinding aan het icoontje met een slotje voor het adres van de website.

SSL- of TLS-codering zorgt ervoor dat gegevens die u ons stuurt, niet door derden kunnen worden onderschept.

 

Openbaarmaking van informatie, blokkeren en verwijderen

U heeft het recht om vrijblijvend informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van gegevensverwerking te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht op de rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het genoemde adres voor meer informatie over persoonlijke gegevens of een verzoek van voorgaande strekking.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een bedrijfsgegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

Frau Gabriele Raschke
Alpenclassics e.K.
An der Gärtnerei 12
59555 Lippstadt, Duitsland

E-mail: service@alpenclassics.nl

 

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of door uw browser worden opgeslagen. Cookies zullen uw computer niet beschadigen en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

We gebruiken meestal zogenaamde sessiecookies die na uw bezoek automatisch worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze specifieke cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser instellen zodat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in specifieke gevallen kunt toestaan. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde soorten cookies te accepteren, voor een algemene uitsluiting te kiezen of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Hier vindt u informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen van uw webbrowser en informatie over veelgebruikte webbrowsers (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Cookies die vereist zijn om het elektronische communicatieproces te vergemakkelijken of om bepaalde functies te bieden die u misschien wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie) worden opgeslagen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 van de AVG. We hebben een legitiem belang bij het opslaan van cookies om ervoor te zorgen dat onze services zowel geoptimaliseerd als technisch correct zijn. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), zullen deze afzonderlijk worden behandeld onder dit gegevensbeschermingsbeleid.

Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat routinematig informatie op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze bevatten:

     •  Browsertype en browserversie
     •  Besturingssysteem gebruikt
     •  Verwijzende URL
     •  Hostnaam van de toegangscomputer
     •  Tijd van het servertoegangsverzoek
     •  IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor deze gegevensverwerking wordt genoemd in artikel 6, lid 1 van de AVG, die gegevensverwerking toestaat voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Contactformulier

Wanneer u ons vragen stuurt via ons contactformulier, worden de gegevens op het aanvraagformulier, inclusief uw contactgegevens, opgeslagen om uw verzoek te verwerken en eventuele vervolgvragen te behandelen. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van contactformuliergegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1 AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Alle gegevensverwerking die voorafgaand aan uw intrekking is uitgevoerd, blijft rechtmatig en wordt hierdoor niet beïnvloed.

De informatie die u op het contactformulier invult, blijft in ons bezit totdat u ons vraagt om deze te verwijderen of uw toestemming voor opslag intrekt, of anderszins wordt verwijderd zodra de reden voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Alle dwingende wettelijke bepalingen - met name aangewezen bewaarperioden – nemen wij in acht.

Websiteregistratie

U kunt zich op onze website registreren om de aanvullende functies te gebruiken en we zullen de ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van de respectievelijke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. Alle tijdens de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt, anders wordt de registratieaanvraag afgewezen. We gebruiken het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals de inhoud van een aanbieding of technische wijzigingen

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Alle gegevensverwerking die voorafgaand aan uw intrekking is uitgevoerd, blijft rechtmatig en wordt hierdoor niet beïnvloed

We slaan de gegevens op die tijdens de registratie zijn verzameld, zolang u op onze website geregistreerd bent. Deze verwijderen wij vervolgens, met inachtneming van verplichte bewaartermijnen. Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor online winkels, handelaren en commerciële zendingen .

Gegevensoverdracht bij het aangaan van een overeenkomst in online winkels, handelaren en commerciële zendingen

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden als dit nodig is om een overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Zo dragen wij bijvoorbeeld gegevens over aan bedrijven die zijn belast met de levering van goederen of aan een bank die verantwoordelijk is voor het verwerken van een betaling. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Er zal bijvoorbeeld geen overdracht van uw gegevens aan derden zijn voor reclamedoeleinden, zonder uw toestemming.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking wordt genoemd in artikel 6, lid 1b van de AVG, die gegevensverwerking toestaat voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In de context van gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1b van de AVG, worden gegevens gedeeld met de volgende partijen om de verzending van producten mogelijk te maken:
United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Duitsland
Parcel.One GmbH, Otto-Hahn-Str. 21, 35510 Butzbach, Duitsland

 

Sociale media

Gedeelde inhoud via plug-ins (Facebook en Twitter)

Inhoud van onze site kan op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter worden gedeeld, in overeenstemming met de geldende eisen inzake gegevensbescherming. Direct contact tussen deze netwerken en gebruikers wordt pas gelegd als een gebruiker actief op een verwijzing naar sociale media klikt.

Deze actie leidt niet automatisch tot overdracht van gebruikersgegevens naar de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is aangemeld bij een van deze sociale netwerken, verschijnt er een informatievenster bij het gebruik van Facebook- en Twitter-knoppen. Hiermee kan de gebruiker de inhoud van de delen tekst bevestigen, voordat deze wordt getoond.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van onze website op sociale netwerken delen op een manier die voldoet aan de AVG en die netwerkoperators niet toestaat een volledig surfprofiel te creëren.

Facebook plug-ins (liken en delen)

Facebook sociale netwerk plug-ins geleverd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS) zijn geïntegreerd in onze pagina's. Deze Facebook plug-ins zijn herkenbaar op onze site door het Facebook-logo of het label "Like-Button". Een overzicht van Facebook plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, vormt deze plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Zo ontvangt Facebook de informatie dat uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt, terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u onze pagina-inhoud koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als aanbieder van deze pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het daaropvolgende gebruik door Facebook. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, dient u zich vóór uw bezoek af te melden bij Facebook.

Twitter plug-in

Twitter-social media-servicefuncties zijn geïntegreerd in onze site. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS). Wanneer u Twitter en de functie "retweet" gebruikt, worden alle websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Dergelijke gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Houd er rekening mee dat wij als aanbieder van deze pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het daaropvolgende gebruik door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/en/privacy.

U kunt uw privacyinstellingen voor Twitter wijzigen via Accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings .

 

Analysehulpmiddelen en adverteren

Google Analytics

Onze website gebruikt enkele functies van de webanalyseservice Google Analytics, geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn bestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Informatie die wordt gegenereerd door een cookie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De wettelijke basis voor het opslaan van Google Analytics-cookies wordt benoemd in artikel 6, lid 1f van de AVG. Een website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn advertenties en websiteprestaties te optimaliseren.

IP-anonimisering

Onze website maakt gebruik van IP-anonimisering. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden, binnen lidstaten van de Europese Unie of naar andere partijen binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en vervolgens daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te monitoren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat Google Analytics ontvangt van uw browser, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de relevante instelling in uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door cookies met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser plug-in, die beschikbaar is via de browser, te downloaden en te installeren. Dit kan via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de onderstaande link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geïnstalleerd die het verzamelen van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website zal voorkomen door Google Analytics voor uw sessies uit te schakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt, vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Google op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google waarbij de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig worden toegepast bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics en demografische gegevens

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Dat betekent dat rapporten met informatie over de leeftijd, geslacht en interesses van onze websitebezoekers kunnen worden gegenereerd. Deze gegevens worden verkregen via op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Geen van deze gegevens kan tot een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account. Ook kunt u Google Analytics uitschakelen voor uw sessies, waardoor Google Analytics uw gegevens niet kan verzamelen. Hoe u dit doet wordt beschreven bij 'Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords, een onlineadvertentieprogramma van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten).

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we ook een functie die bekend staat als "Conversies bijhouden". Hierbij wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld wanneer op een advertentie wordt geklikt die door Google wordt weergegeven. Cookies zijn kleine bestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van een gebruiker. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt terwijl de cookie nog steeds geldig is, kunnen zowel wij als Google zien dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden bijgehouden via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten ontvangen een rapport over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zo zijn omgeleid naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waaruit een gebruiker persoonlijk te identificeren is. Als u deze tracking cookies wilt uitschakelen, doet u dat door Google Conversion Tracking-cookies in uw internetbrowser uit te schakelen onder 'Gebruikersvoorkeuren'. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De wettelijke basis voor het opslaan van Google Analytics-cookies wordt benoemd in artikel 6, lid 1f van de AVG. Een website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn advertenties en websiteprestaties te optimaliseren.

Raadpleeg het gegevensbeschermingsbeleid van Google op https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking.

U kunt uw browser zo instellen zodat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde soorten cookies te accepteren, voor een algemene uitsluiting te kiezen of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser in te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van deze website beperken

Facebook pixels

Onze website maakt gebruik van Facebooks actiepixel om de conversie van bezoekers te meten. Deze functie wordt geleverd door Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS).

Deze pixel maakt het mogelijk het gedrag van een bezoeker bij te houden nadat hij is omgeleid naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden gemonitord voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden verfijnd en geoptimaliseerd.

Alle verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als websitebeheerder, dus we komen geen informatie te weten over de gebruikersidentiteit. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt op een manier die een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk maakt. Facebook kan de gegevens ook voor eigen advertentiedoeleinden gebruiken in overeenstemming met de Richtlijn voor gegevensgebruik van Facebook. Als gevolg hiervan kan Facebook ervoor zorgen dat advertenties zowel op Facebook als buiten Facebook worden weergegeven. Als websitebeheerder kunnen we dit gegevensgebruik niet beïnvloeden.

Voor meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de functie Aangepaste doelgroepen voor remarketing ook uitschakelen onder Advertentie-instellingen op de volgende link:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Om dit te kunnen doen, moet u aangemeld zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u nog steeds gebruik maken van de opt-out van Facebookadvertenties via de European Interactive Website van Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Criteo retargeting

Onze website maakt gebruik van wat bekend staat als retargeting om de belangstelling voor onze website te vergroten. Met dergelijke technologie kunnen internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten, via advertenties op websites van onze partners op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen binnen hun interesses.

Wij zijn van mening dat het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan advertenties die geen persoonlijke relevantie hebben. Deze weergave van reclamemateriaal op de pagina's van onze partnerwebsites is gebaseerd op cookietechnologie, andere geanonimiseerde gebruikers-ID's en een analyse van eerder gebruikersgedrag. Dergelijke gegevens zijn volledig anoniem: er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. We gebruiken de diensten van Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) om gerichte en op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites binnen het Criteo-netwerk. De cookies of gebruikers-ID's die voor dit doel worden gebruikt, staan niet toe dat er informatie wordt herleid over uw persoonlijke identiteit, noch wordt uw IP-adres opgeslagen.

U kunt voorkomen dat Criteo de browser die u gebruikt opnieuw target door de instructies te volgen die u vindt op: https://www.criteo.com/privacy/. Let op: dit proces vereist het instellen van een opt-out cookie.

Vertrouwde winkels: de integratie van Trustbadge-technologie

Evaluatieherinneringen ontvangen via e-mail

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1f van de AVG, gebruiken we uw e-mailadres om u een herinnering te sturen om een evaluatie van uw bestelling in te dienen via ons beoordelingssysteem.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar ons, via de contactgegevens die u onder dit document vindt.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig. Evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld, behalve wanneer u daar expliciet mee instemt. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de levering van de gevraagde informatie en zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, zoals benoemd in artikel 6, lid 1 van de AVG. U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link 'Abonnement opzeggen'. Alle voorgaande verwerking van uw gegevens blijft rechtmatig en wordt niet beïnvloed door uw intrekking.

De gegevens die u aan ons verstrekt voor het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Alle gegevens die bij ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (zoals e-mailadressen voor de ledensectie) blijven onaangetast.

CleverReach

Onze website gebruikt CleverReach voor het verspreiden van nieuwsbrieven. Deze dienst wordt aangeboden door CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en gemonitord. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Door onze nieuwsbrieven via CleverReach te verspreiden, kunnen we het gedrag van nieuwsbriefontvangers analyseren. Dit kan onder andere onthullen hoeveel ontvangers onze nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op elke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van het zogeheten "Conversies bijhouden", is het ook mogelijk om te analyseren of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden, nadat op de betreffende nieuwsbriefkoppeling is geklikt. Ga voor meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach-nieuwsbrieven naar: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1 van de AVG) en deze toestemming kunt op elk moment intrekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief. Alle voorgaande verwerking van uw gegevens blijft rechtmatig en wordt niet beïnvloed door uw intrekking.

Als u liever afziet van CleverReach-gegevensanalyse, kunt u zich vanzelfsprekend afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat voor dit doel een herkenbare uitschrijflink. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op onze website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u aan ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen vanaf het moment dat u zich aanmeldt tot u zich afmeldt. Daarna worden uw nieuwsbriefgegevens zowel van onze servers als van die van CleverReach verwijderd. Gegevens die bij ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (zoals e-mailadressen voor de ledensectie) blijven onaangetast. Raadpleeg voor meer informatie het CleverReach-gegevensbeschermingsbeleid op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Aflopen van een overeenkomst voor gegevensverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met CleverReach. Bij het gebruik van CleverReach houden wij ten volle rekening met de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

Betaalproviders

PayPal

Wij bieden onder andere betaling aan via PayPal op onze website. Deze betaaldienst wordt aangeboden door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, hierna "PayPal".

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6, lid 1 van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1b van de AVG (verwerking om een contract na te komen). U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor deze gegevensverwerking in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen van uw gegevens.

Creditcardbetalingen via VISA/MASTER/AMEX

Wij bieden onder andere betaling aan via creditcard. Deze betaaldienst wordt aangeboden door HeidelPay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna "HeidelPay").

Als u betaling via creditcard selecteert, worden alle betalingsgegevens die u invoert, rechtstreeks verzonden en ingevoerd op de HeidelPay GmbH-website. Alle ordergerelateerde gegevens worden uitsluitend verzameld voor het verwerken van de betaling en worden opgeslagen op servers bij HeidelPay GmbH en HeidelPay S.A., Société anonyme.

De overdracht van uw gegevens aan HeidelPay S.A., Société anonyme, is gebaseerd op artikel 6, lid 1 van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1b van de AVG (verwerking om een contract na te komen). U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor deze gegevensverwerking in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen van uw gegevens.

Meer informatie vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van HeidelPay GmbH: (https://www.heidelpay.com/en/privacy-statement/)

iDeal

Wij bieden onder andere betaling aan via iDeal. Deze betaaldienst wordt aangeboden door HeidelPay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna "HeidelPay").

Als u betaling via iDeal selecteert, worden alle betalingsgegevens die u invoert, rechtstreeks verzonden en ingevoerd op de HeidelPay GmbH-website. Alle ordergerelateerde gegevens worden uitsluitend verzameld voor het verwerken van de betaling en worden opgeslagen op servers bij HeidelPay GmbH en HeidelPay S.A., Société anonyme.

De overdracht van uw gegevens aan HeidelPay S.A., Société anonyme, is gebaseerd op artikel 6, lid 1 van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1b van de AVG (verwerking om een contract na te komen). U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor deze gegevensverwerking in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen van uw gegevens.

Meer informatie vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van HeidelPay GmbH: (https://www.heidelpay.com/en/privacy-statement/)

 

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van onze contactgegevens, zoals die worden gepubliceerd als onderdeel van onze verplichting om deze te delen voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiematerialen naar ons. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval wij ongevraagde promotionele informatie, zoals spam-e-mails ontvangen.

 

Aansprakelijkheid voor externe links

Onze website en online winkel bevat links naar externe websites van derden, hoewel we geen invloed hebben op de inhoud van de pagina's waarnaar verwezen wordt. Om deze reden kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. De aanbieder of de exploitant van een externe site is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar wij linken. Op het moment van koppelen werden de gelinkte pagina's gecontroleerd op juridische overtredingen en werd geen illegale inhoud geconstateerd. Mocht het onder onze aandacht komen dat een pagina waarnaar vanuit onze website gelinkt wordt, illegale inhoud bevat, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrechten

Als beheerder van deze pagina's proberen we altijd de auteursrechten van andere sites te respecteren en licentievrije producten te maken of te gebruiken. Al onze website-inhoud is onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. Elke duplicatie, verwerking of distributie voor elk doel buiten het bereik van dit auteursrecht moet schriftelijk worden goedgekeurd door de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het gebruik en het kopiëren van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden is verboden.

Stand: 01.01.2022